top of page
LINE_ALBUM_230216_edited.jpg

Kajornroj

แล้วต้นกล้าจะได้เติบใหญ่ดั่งใจฝัน

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล

   โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จสูงสุดได้หากได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักและความอบอุ่น และด้วยคุณภาพการเรียนการสอนและการดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กทุกคนทำให้โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 40 ปี ทางโรงเรียนยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป

สารจากผู้บริหาร

     "โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้นักเรียนของเราเป็นทั้งคนเก่งและคนดี คุณครูทุกคนนอกจากจะตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนแล้ว ยังมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่นเสมือนเป็นบุตรหลานของคุณครู ทำให้นักเรียนทุกคนมีความสุขและอบอุ่นเมื่อมาโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงหวังว่าท่านผู้ปกครองจะได้สบายใจว่าทางโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีสมกับที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ทางโรงเรียนดูแลอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่าน"

  นางฉวีวรรณ ทาสีทอง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

  แผนอนุบาล (พ.ศ.2516 - ปัจจุบัน)

ปฏิทินโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
LINE_ALBUM_230518.jpg
โปรแกรมเรียนพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2566

25/05/66

S__3964931_0_edited.jpg
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

08/01/66

ภาพกิจกรรม
10.jpg

ภาพกิจกรรม Career Fair

16/02/67

LINE_ALBUM_กีฬาสี 12167_240119_54.jpg

ภาพกิจกรรมกีฬาสี

18/01/67

3D0E34F5-6871-4A24-A1B6-6E630892FFF1_1_105_c.jpeg

ภาพกิจกรรมคอนเสิร์ตต้อนรับปีใหม่ 67

02/01/67

bottom of page