Kajornroj

แล้วต้นกล้าจะได้เติบใหญ่ดั่งใจฝัน

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล

   โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จสูงสุดได้หากได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักและความอบอุ่น และด้วยคุณภาพการเรียนการสอนและการดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กทุกคนทำให้โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 40 ปี ทางโรงเรียนยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป

สารจากผู้บริหาร

     "โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้นักเรียนของเราเป็นทั้งคนเก่งและคนดี คุณครูทุกคนนอกจากจะตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนแล้ว ยังมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่นเสมือนเป็นบุตรหลานของคุณครู ทำให้นักเรียนทุกคนมีความสุขและอบอุ่นเมื่อมาโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงหวังว่าท่านผู้ปกครองจะได้สบายใจว่าทางโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีสมกับที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ทางโรงเรียนดูแลอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่าน"

  นางฉวีวรรณ ทาสีทอง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

  แผนอนุบาล (พ.ศ.2516 - ปัจจุบัน)

ปฏิทินโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ExtendedCOVIDTestingHours750x345.png
มาตรการการกลับเข้าเรียน On-Site หลังวันหยุดยาว 

30/12/21

S__29818995_edited.jpg
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2565

07/12/21

ภาพกิจกรรม
69B6D2DF-CC74-4D22-8DDA-E811A55B0BAD_1_201_a.jpeg

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

29/12/64 - 30/12/64

S__29835321_edited.jpg

เปิดเรียน On-Site กรุ๊ป B

30/11/64

S__29819007_edited_edited.jpg

เปิดเรียน On-Site กรุ๊ป A

29/11/64